Publicaties

 

Thematisch geordend zijn mijn publicaties te vinden in de dossiers

 

Columns vind je hier.

  

Daarnaast zijn er enkele bijzondere categorieën:


Portretten

 

'Een gelaagd beeld van een bestuurlijke carriere. Een portret van Jos van Kemenade', in: Bestuurskunde, samen met Yvonne Kleistra, jaargang 17, nummer 4, pp. 63-74. Te downloaden: Kemenade-portret.pdf

 

‘Reflectie als reflex. Denker in publieke dienst: portret van Herman Tjeenk Willink’, in: Bestuurskunde, samen met M. Noordegraaf en B. de Wit, jaargang 14, nummer 7/8, pp.56-67. Te downloaden: Portret TjeenkWillink.pdf

Recensies

 

In Binnenlands Bestuur:

 

Recensie van: R. Andeweg en J. Thomassen, Democratie doorgelicht.Het functioneren van de Nederlandse democratie, Leiden University Press, 2011. Verschenen op 20 mei 2011.

 

Recensie van: M. Schulz, De commissie. Over de politiek-bestuurlijke logica van een publiek geheim, Den Haag: Boom Lemma, 2010. Verschenen op 18 februari 2011. Commissie ontleed.PDF

 

Recensie van: P.H.A. Frissen, Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek, Amsterdam: Van Gennep, 2009. Verschenen op 15 januari 2010. Noblesse oblige.pdf

 

Recensie van: Jan-Willem Duyvendak, Frank Hendriks en Mies van Niekerk (red.), Stadsbeelden, City in sight. Dutch dealing with urban change, Amsterdam University Press/NICIS, 2009. Verschenen op 27 november 2009. Verplicht mixen werkt niet.pdf

 

Recensie van: Saskia Bonjour, Grens en gezin. Beleidsvorming inzake gezinsmigratie in Nederland 1955-2005 (proefschrift), Amsterdam: uitgeverij Aksant, 2009. Verschenen op 4 september 2009. Gezinsmigratie werd (partij)politiek.pdf 

 

Recensie van: Sako Musterd en Wim Ostendorf (red.), Problemen in wijken of probleemwijken? Assen: Van Gorcum, 2009. Verschenen op 12 juni 2009. Wijkenaanpak- realiteit en politiek.pdf

  

Recensie van: Martijn van der Steen, Een sterk verhaal. Een analyse van het discours over vergrijzing, Uitgeverij Lemma, 2009. Verschenen op 3 april 2009.  Verhalenvertellers over vergrijzing.pdf

 

Recensie van: Herman van Gunsteren, Bouwen op burgers. Cultuur, preventie en de eigenzinnige burger, Amsterdam: Van Gennep, 2008. Verschenen op 28 november 2008. Goede burgers.pdf

 

Recensie van: Roel in 't Veld, De vloek van het succes. Over de ontwikkeling van democratie, rede voor het lectoraat Huis voor de Democratie aan de Hogeschool InHolland, 2007. Verschenen op 10 oktober 2008. Democratie is hard toe aan revisie.pdf

   

Onbeantwoorde liefde en andere vrijages.pdf. Verschenen op 27 juni 2008

 

LeringEnVermaak.pdf. Verschenen op: 28 maart 2008.

 

Zorgwet door roze bril.pdf. Verschenen op: 2 november 2007

 

De wijk als knuffeldier.pdf. Verschenen op: 24 augustus 2007.

 

Politiek en plein public.pdf. Verschenen op: 6 juli 2007.

 

Steden moeten verbanden smeden.pdf. Verschenen op: 20 april 2007.

 

Burgemeester in oorlogstijd.pdf. Verschenen op: 5 januari 2007.

 

Van twee walletjes.pdf. Verschenen op: 6 oktober 2006.

 

Verschil moet er zijn.pdf. Verschenen op: 30 juni 2006.

 

Verloren jeugd.pdf. Verschenen op: 31 maart 2006.
 
Verbouwen of verhuizen.pdf. Verschenen op: 6 januari 2006.
 
Dualisering als verandertraject.pdf. Verschenen op: 14 oktober 2005.

Tijdschrift Bestuurskunde

 

‘Overheid in spagaat’, samen met P. Kalders en J.van Erp, in: Bestuurskunde, jaargang 13, nummer 8, 2004, pp. 338-346.

Vanuit het onderzoeks- en adviesbureau B&A Groep heb ik met twee collega’s een groot onderzoeksproject uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK, naar de spanning tussen nieuwe horizontale sturingsvormen (bijv. convenanten en certificering) aan de ene kant en meer klassieke verticale overheidssturing aan de andere kant. Deze verschillende benaderingen botsen regelmatig en dat leidt tot verschillende typen spanningen, zoals het ‘dubbele-pettenprobleem’ en de ‘verticale reflex’: 2004-Overheid in spagaat-Kalders Van Erp Peters.pdf

 

Themanummer Certificatie in: Bestuurskunde, samen met J. van Erp en S. Verberk, , jaargang 13, nummer 5, 2004.

Het themanummer gaat over de vraag, die als titel is gebruikt voor het inleidende artikel: ‘Certificatie: instrument van de ‘andere overheid’?’ Certificatie kennen we vooral als een initiatief uit de private sector, en volgens sommigen is de inzet ervan in het publieke domein een oplossing voor veel problemen van de overheid. De vraag is of dit echt zo is. Het themanummer: 2004-Themanummer Certificatie-Bestuurskunde.pdf

 

Themanummer Multicultureel bestuur, in: Bestuurskunde, samen met F. Hendriks en H. Wesseling, jaargang 12, nummer 8, 2003.

In dit themanummer gaan verschillende auteurs, onder wie Paul Cliteur en Job Cohen, in op de gevolgen van de multiculturele samenleving voor de inrichting en het functioneren van ons openbaar bestuur in Nederland. De auteurs reageren ook op elkaar, en de verscheidenheid van de bijdragen leidt tot een interessant themanummer.

 

‘De kroniek van een aangekondigde dood. Politiek en Arbeidsvoorziening, 1991-2002’, in: Bestuurskunde, samen met T. Brandsen en J. Van Erp, jaargang 11, nummer 7, 2002, pp. 309-317.

Samen met de beide andere auteurs heb ik bij het Haagse beleidsonderzoeksbureau B&A Groep onderzoek gedaan naar het begin en het einde van Arbeidsvoorziening; een nogal droevig verhaal, zo blijkt: 2002-De kroniek van een aangekondigde dood-Bestuurskunde.pdf

Politiek & bestuur

 

Maak van Randstad 1 provincie.pdf, in: NRC Handelsblad, 11 februari 2011 (samen met Gerard Schouw).

 

Youp en de publieke sector.pdf, in: NRC Handelsblad, 5 november 2010.