De lokale staat

  

"De lokale staat" is de titel van mijn oratie, die ik hield op 14 maart 2014, aan de Universiteit Maastricht.

 

Hier vind je een mooi opgemaakte pdf: De Lokale Staat-Oratie UM-Klaartje Peters.pdf

 

Je kunt een opname van de oratie hier bekijken.

 

In mei 2014 verscheen een stuk hierover in het magazine van de UM: On the way to the Local State-May 2014.pdf

 

In juni 2014 schreef ik een korte versie ervan voor de website Sociale Vraagstukken

 

Op 2 maart 2016 een groot artikel in Trouw, waarin ik word geïnterviewd over De Lokale Staat: Trouw-Gemeente in grote broek-maart 2016.pdf

Lokale democratie

 

Controle en verantwoording in het lokaal bestuur [zie UM-projectwebsite]

Sinds 2019 doe ik intensief onderzoek naar de controlerende taak van gemeenteraden in het Nederlandse lokaal bestuur. In dat jaar haalde ik een grote onderzoekssubsidie binnen van het Fonds Staatsman Thorbecke van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Een schenking en de nalatenschap van Willem Thorbecke (1920-2014) vormen het vermogen van het fonds, dat tot doel heeft de kennis over leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke, de schrijver van onze Grondwet, te bevorderen.

 

Vanaf 2019 werk ik samen met Tom Verhelst, begonnen als postdoc in het project, aan onderzoek naar de controle door gemeenteraden en in meer brede zin controle en verantwoording in het lokaal bestuur. Het project heeft een flink anatal publicaties opgeleverd, te vinden op de projectwebsite van de Universiteit Maastricht. 

 

Overige publicaties lokale democratie

In november 2016 publiceerde het Nederlands Dagblad een groot artikel c.q. interview over burgerraadsleden.

 

Vincent van Stipdonk en ik schreven in het tijdschrift Bestuurswetenschappen een artikel over de staat van de lokale democratie in Nederland, gebaseerd op een onderzoek dat we in 2014 in opdracht van het ministerie van BZK uitvoerden: 2016-Peters en Van Stipdonk-Lokale democratie-BSW.pdf

 

In juni 2014 leverden Vincent van Stipdonk, Peter Castenmiller en ik namens de Stichting Decentraalbestuur.nl het hieraan ten grondslag liggende rapport af aan het ministerie van BZK: Verkenning lokale democratie NL-2014.pdf

 

In B&M (2014) schreven Peter Castenmiller en ik over de meerwaarde van lokale rekenkamers, met het oog op de decentralisatie van belangrijke taken in het sociale domein naar gemeenten de komende tijd: Op zoek naar de meerwaarde van decentrale rekenkamers.pdf

 

In januari 2104 sprak ik op een symposium van de regio-afdeling Limburg van D66: Rituele dans rond raadsleden.pdf

 

2013: in een jubileumnummer (ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer) van TPC, tijdschrift voor Public governance, audit & control schreven Peter Castenmiller en ik: De meerwaarde van lokale rekenkamers -TPC jubilieumnummer.pdf

 

2013: in Idee, het wetenschappelijk tijdschrift van D66: Wie heeft de macht op lokaal niveau.pdf

 

2013: (met P. Castenmiller en M. van Dam) "Geven de raad alle inlichtingen..." Een onderzoek naar informatievoorziening aan de gemeenteraad. In opdracht van het ministerie van BZK, Den Haag: Informatievoorziening_raad2013.pdf

 

2010: Gemeentelijke schaalvergroting en het democratie-argument, in: Het huis van de democratie na de gemeenteraadsverkiezingen: achterstallig onderhoud? Jaarboek Vereniging van Griffiers 2010, Den Haag: Sdu uitgevers: VvG-Jaarboek 2010.pdf

 

2009: "Geen wonder dat niemand in de gemeenteraad wil", column in Trouw op 2 september 2009: Trouw-column-2sept09.jpg

 

2008: "Lokale politici moeten duidelijker zijn over de grenzen van hun macht", in: De Gelderlander, zaterdag 24 november 2008.

Artikel ter voorbereiding van een debat bij het Nijmeegse debatcentrum LUX, over de relatie tussen de gemeente en maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en andere lokale partners. Hier te lezen: Lokale politici moeten duidelijker zijn over de grenzen van hun macht.pdf

Stedelijk beleid

 

Publicaties

 

2011: Prikkels voor bestuurlijke dynamiek. Lessen uit Denemarken, in: Stedelijke regios. Over informele planning op een regionale schaal, Rotterdam: NAi Uitgevers.

 

2009: Een slimme stad is een lerende stad, door Gerard Schouw (met medewerking van Klaartje Peters), Den Haag: NICIS/Uitgeverij Jan van Arkel.

 

2006: Aangenaam kennisgemaakt. Kenniscentrum 5 jaar, Den Haag.

Publicatie (op basis van mijn teksten) ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Kenniscentrum Grote Steden, over de unieke samenwerking tussen Rijk en grote steden bij de opzet van een kenniscentrum dat de steden ondersteunt bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Deze samenwerking heeft de aandacht getrokken van onder meer de Franse overheid, die de oorspronkelijke opdracht gaf die leidde tot deze publicatie (Création et évolution du Centre de Connaissances sur les Grandes Villes – novembre 2005). Te bestellen (beperkte oplage) bij de opvolger van het kenniscentrum, Platform 31, de nationale kennisorganisatie voor stad en regio.

2005: Een zoektocht naar integrale stedelijke kwaliteit. Vormgeving van een evenwichtige stad, Uitgave in de Kennisreeks voor Grote Steden, Den Haag: Kenniscentrum Grote Steden en ING Real Estate, 2005.

Een publicatie gemaakt ten behoeve van een conferentie over integrale stedelijke kwaliteit, met onder meer artikelen over functiemenging, cultuur als motor voor stedelijke ontwikkeling, en een interview met stedebouwkundige Riek Bakker. Te downloaden en te bestellen via de webwinkel van het Kenniscentrum Grote Steden.