Interbestuurlijke verhoudingen

 

In januari 2023 bood de minister van BZK ons onderzoeksrapport over effectiviteit en democratische legitimatie van regionale samenwerking aan de 2e Kamer aan: 2022-Peters De Greef Boogers Boogaard-Eindrapport Regionale samenwerking en gemeenteraden.pdf.

 

In februari 2022 bood de minister van BZK ons advies over het uitkeringsstelsel voor gemeenten en provincies aan de 2e Kamer aan: Allers Budding Munneke Peters-Advies uitkeringsstelsel.pdfBinnenlands bestuur schreef erover.

 

 Eind 2020 werd ons rapport over de lessen uit 20 jaar decentralisatiebeleid in Nederland openbaar: 2020-Peters cs-Beginselen versus praktijken-Eindrapport doorlichting decentralisatiebeleid.pdf