Mijn eerdere werkervaring ligt op de volgende terreinen:


Beleid en politiek

 

Hoofd onderzoek bij het Kenniscentrum Grote Steden te Den Haag (2003 – 2004):

Verantwoordelijk voor de opzet en financiering van het stedelijk onderzoeksprogramma STIP (min. € 9 miljoen), in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de ministeries van BZK, VWS en VROM.

 

Ambtelijk secretaris van de Tweede-Kamerfractie D66 te Den Haag (1998 – 2001):

Als ambtelijk secretaris van fractie en fractiebestuur verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke coördinatie van de fractie en de fractiemedewerkers.

Onderzoek en advies

 

Bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht (2013 - heden)

 

Voorzitter Rekenkamer Venlo (2018 - heden)

 

Directeur Rekenkamer Beuningen (2013 - 2022)

 

Voorzitter en lid Rekenkamer Maastricht (2006 - 2018)

 

Zelfstandig onderzoeker en publicist (2004 - heden)

  

Beleidsonderzoeker en –adviseur bij B&A Groep te Den Haag (2001 – 2003):

Als projectleider en adviseur Openbaar Bestuur gewerkt voor ministeries, Rijksinspecties, provincies en gemeenten. Publicaties over onder meer de problemen bij Arbeidsvoorziening, en over horizontale en verticale sturingsrelaties bij de overheid.

 

Gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1993 – 1998):

In dienst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een proefschrift geschreven over machts- en invloedsverhoudingen in het Nederlandse openbaar bestuur, getiteld Verdeelde macht (Boom: Amsterdam/Meppel, 1999).

Docent en trainer

 

Bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht (2013 - heden)

 

Freelance docent en trainer (1998 tot heden):

Op het vakgebied bestuurskunde en politicologie, op academisch en post-academisch niveau; aan diverse universiteiten (Vrije Universiteit, Zijlstra Center; Rijksuniversiteit Groningen, AOG School of Management; Universiteit Tilburg, Bestuurskunde; Radboud Universiteit Nijmegen) en opleidingsinstituten zoals PBLQ. Specialisatie: Politiek-bestuurlijk management en besluitvorming; Lokaal en regionaal bestuur; Beleidsevaluatie.

 

Toegevoegd docent Vrije Universiteit te Amsterdam (1997 en 1998):

Verantwoordelijk voor doctoraalvak ‘Methoden van invloedsanalyse’ bij opleiding bestuurskunde en politicologie.

Mijn vooropleiding

 

Universitaire opleiding bestuurskunde Universiteit Leiden (1987-1993)
Politicologie - Institut d"Etudes Politiques, Grenoble, Frankrijk (1990-1991)
VWO-opleiding (gymnasium) Kruisheren Kollege te Uden (1981-1987)