Nieuws

Op 8 april schreef ik in De Limburger mijn ergernis van me af over de integriteitskwesties in de provincie Limburg.

 

In februari 2021 verscheen ons onderzoek naar het Nederlandse burgemeestersambt, met aanbevelingen voor hervormingen.

 

In oktober 2020 stuurde de minister van BZK ons rapport over lessen uit 15 jaar decentralisatiebeleid naar de 2e Kamer.

  

Peter Castenmiller en ik publiceerden in 2020 een artikel over controle door gemeenteraden. Dat kreeg een mooi vervolg met wetenschappelijke subsidie van het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke, voor mijn project Versterking positie gemeenteraden aan de UM.


Bisschopsmolengang 2B . 6211 HZ Maastricht . 043-3622060 (tel & fax) .