Nieuws

Voor de Vereniging van Griffiers maakte ik met Peter Castenmiller een internationale vergelijking van de functie van raadsgriffier: 2022-Peters Castenmiller-De griffier in internationaal perspectief.pdf

 

In februari bood de minister van BZK ons advies over het uitkeringsstelsel voor gemeenten en provincies aan de 2e Kamer aan: Allers Budding Munneke Peters-Advies uitkeringsstelsel.pdf

Binnenlands bestuur schreef erover.

 

In februari schreef ik een kritisch opiniestuk over het rapport van de commissie bestuurscultuur in de provincie Limburg. 

 

Op de projectsite Versterking positie gemeenteraden vindt u recente publicaties. 

 

 


Bisschopsmolengang 2B . 6211 HZ Maastricht . 043-3622060 (tel & fax) .