Nieuws

 

Op het griffierscongres in oktober deden Peter Castenmiller en ik een workshop over ons onderzoek naar de controlerende rol van gemeenteraden. Het rapport is hier te vinden. 

 

Het thema controle en verantwoording in het lokaal bestuur heeft me nu ook wetenschappelijke subsidie opgeleverd van het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW.

 

In Beuningen publiceerde ik dit najaar als rekenkamerdirecteur twee rekenkamerbrieven: over digitaal informatiebeheer, en de verbonden partijen van de gemeente. 

 

En Maarten Allers en ik schreven over de financiële gevolgen van de decentralisaties.


Bisschopsmolengang 2B . 6211 HZ Maastricht . 043-3622060 (tel & fax) .