Tijd voor een update!

 

Mooie nieuwe projecten in najaar en winter 2017, waaronder de evaluatie van de rekenkamer van de gemeente Leeuwarden vanaf december 2017, en een onderzoek naar de praktijk van de controlerende rol van de gemeenteraad in Nederlandse gemeenten.

 

Mijn meeste recente column (oktober) over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in het Maastrichtse universiteitsblad Observant.

 

Een laatste mooie recensie in maart 2017 van mijn boek over Paars.

 

 Bisschopsmolengang 2B . 6211 HZ Maastricht . 043-3622060 (tel & fax) .