Projecten

 

Hier vind je meer informatie over enkele lopende en afgeronde projecten:


Rekenkamer Maastricht

 

De rekenkamer is bezig de laatste hand te leggen aan een rapport over de kosten van zwembad De Geusselt. Het verschijnt waarschijnlijk in januari 2018.

 

In december 2017 publiceerde rekenkamer een agenderend rapport over de positie en aansturing van de grote culturele instellingen in Maastricht.

 

In november 2017 bracht de rekenkamer een korte brief uit, waarin werd gerapporteerd over een opvolgonderzoek naar de online vindbaarheid van beleidsdocumenten van de gemeente Maastricht. Het was een vervolg op een in maart 2016 uitgebracht rapport, waarin het ging over de slechte vindbaarheid van beleidsstukken op de gemeentelijke website.

 

In februari 2017 publiceerde de rekenkamer een rapport over het winkelleegstandsbeleid van de gemeente Maastricht. Maastricht heeft een geweldige regionale, nationale en zelfs internationale reputatie als winkelstad. Overal in het land hebben winkelcentra en -straten echter last van leegstand, onder meer door veranderd koopgedrag van consumenten (op internet). De rekenkamer wilde daarom weten: Doet de gemeente Maastricht voldoende om winkelleegstand in het centrum van Maastricht te voorkomen en bestrijden?

 

Voor deze en ook eerdere rapporten zie de website van de Rekenkamer Maastricht

 

Afgeronde projecten

 

Verkenning lokale democratie (2014)

In 2014 deed ik samen met Peter Castenmiller en Vincent van Stipdonk onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de staat van de lokale democratie in Nederland. Kijk bij de stichting DecentraalBestuur.nl voor het rapport.

  

Afscheidsbundel vice-president Raad van State (2012)

In januari 2012 nam Herman Tjeenk Willink afscheid als vice-president van de Raad van State. Ik was samen met mijn oud-collega Mirko Noordegraaf betrokken bij het samenstellen van een bundel met een selectie van zijn speeches, artikelen en beschouwingen door de jaren heen. Hier vind je meer informatie over die afscheidsbundel.

 

 

Gemeentelijke samenwerking (2009)

Als associé van het onderzoeksbureau Partners+Propper heb ik in 2009 onderzoek gedaan in opdracht van de samenwerkende rekenkamers en rekenkamercommissies van 7 Zuid-Gelderse gemeenten. Onderwerp van onderzoek was de rol van de gemeenteraad in processen van regionale samenwerking. Het onderzoek liet zien dat gemeenteraden regionale samenwerking ten onrechte beschouwen als 'ver van mijn bed'. De aanbevelingen zijn gegoten in de vorm van een menukaart, bedoeld voor gemeenteraden die meer grip op samenwerking met andere gemeenten in de reigo willen krijgen. Het eindrapport is hier te downloaden.