Projecten

 

Hier vind je meer informatie over enkele lopende en afgeronde projecten:


Paars 1994-2002: 'Een doodgewoon kabinet'

 
In 2015 heb ik mijn boek 'Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002' gepresenteerd. Elders op deze site, bij de dossiers, vind je meer informatie: Paars.

Rekenkamer Maastricht

 

In december 2016 biedt de rekenkamer een rapport over de uitvoering van het beleid inzake sportaccommodaties aan de gemeenteraad aan.

 

In januari 2017 volgt een rapport over het winkelleegstandsbeleid van de gemeente Maastricht. Maastricht heeft een geweldige regionale, nationale en zelfs internationale reputatie als winkelstad. Overal in het land hebben winkelcentra en -straten echter last van leegstand, onder meer door veranderd koopgedrag van consumenten (op internet). De rekenkamer wil daarom weten: Doet de gemeente Maastricht voldoende om winkelleegstand in het centrum van Maastricht te voorkomen en bestrijden?

 

In maart 2016 stuurde rekenkamer een korte rekenkamerbrief aan de gemeenteraad om de slechte vindbaarheid van beleidsstukken op de gemeentelijke website onder de aandacht te brengen.

 

Eind 2015 kreeg de Maastrichtse raad een rapport aangeboden over bestuurlijke samenwerking en wat deze betekent voor de rol van de raad.

 

In juli 2015 bood de rekenkamer het rapport 'Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht' aan de gemeenteraad aan. Voor de gemeente zijn reserves en voorzieningen belangrijke financiële instrumenten. Inzicht in de vorming en samenstelling van deze 'potjes' die zijn aangelegd om tegenvallers op te vangen en op termijn geplande investeringen te kunnen financieren, is voor de gemeenteraad van belang. Het blijkt dat voor diverse reserves en voorzieningen niet goed duidelijk is waarom ze zijn aangelegd en of ze nog nodig zijn, dus daar moet de gemeenteraad duidelijkheid over zien te verkrijgen. Daarnaast heeft de rekenkamer gepleit voor meer duidelijkheid voer de berekening van de weerstandscapaciteit van de gemeente.

 

Voor deze en ook eerdere rapporten zie de website van de Rekenkamer Maastricht

 

Afgeronde projecten

 

Verkenning lokale democratie (2014)

In 2014 deed ik samen met Peter Castenmiller en Vincent van Stipdonk onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de staat van de lokale democratie in Nederland. Kijk bij de stichting DecentraalBestuur.nl voor het rapport.

  

Afscheidsbundel vice-president Raad van State (2012)

In januari 2012 nam Herman Tjeenk Willink afscheid als vice-president van de Raad van State. Ik was samen met mijn oud-collega Mirko Noordegraaf betrokken bij het samenstellen van een bundel met een selectie van zijn speeches, artikelen en beschouwingen door de jaren heen. Hier vind je meer informatie over die afscheidsbundel.

 

 

Gemeentelijke samenwerking (2009)

Als associé van het onderzoeksbureau Partners+Propper heb ik in 2009 onderzoek gedaan in opdracht van de samenwerkende rekenkamers en rekenkamercommissies van 7 Zuid-Gelderse gemeenten. Onderwerp van onderzoek was de rol van de gemeenteraad in processen van regionale samenwerking. Het onderzoek liet zien dat gemeenteraden regionale samenwerking ten onrechte beschouwen als 'ver van mijn bed'. De aanbevelingen zijn gegoten in de vorm van een menukaart, bedoeld voor gemeenteraden die meer grip op samenwerking met andere gemeenten in de reigo willen krijgen. Het eindrapport is hier te downloaden.