Onderwijs

 

Mijn onderwijsactiviteiten richten zich vooral op:

- politiek-bestuurlijke besluitvorming

- lokaal en regionaal bestuur

- beleid en beleidsevaluatie.

 

In mei gaf ik samen met Sandra Kensen een masterclass over regionale samenwerking voor wethouders, en een van hen postte dit na afloop.

 

Ik word op regelmatige basis ingeschakeld voor het geven van onderwijs door:


Campus Den Haag van de Universiteit Leiden

 

Dit bloeiende onderdeel van mijn alma mater wordt geleid door Jouke de Vries, hoogleraar bestuurskunde en één van mijn docenten toen ik bestuurskunde in Leiden studeerde. Ik heb jarenlang als werkgroepdocent gewerkt voor het jaarlijkse Rijkstrainees-programma, dat de Campus Den Haag verzorgt voor de Haagse ministeries, en ik verzorg er sinds enkele jaren een keuzemodule over het Huis van Thorbecke.

 

Daarnaast geef ik er regelmatig in-company-trainingen aan rijksambtenaren van diverse ministeries, op het gebied van politiek-bestuurlijk management en besluitvorming.

Universiteit Maastricht

 

Sinds 2008 geef ik jaarljks een vak bij de master European Public Affairs van de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Voor het vak, dat gaat over het evalueren van beleid, moeten studenten zelf een EU-beleidsprogramma of -project onderzoeken en evalueren.

 

De Universiteit Maastricht heeft sinds enkele jaren haar onderwijs en onderzoek op het terrein van bestuur c.q. governance gebundeld in de Maastricht Graduate School of Governance. Tot 2008 gaf ik daar het vak ‘Public Policy Analysis’ aan masterstudenten, afkomstig uit alle delen van de wereld. 

AOG School of Management (Groningen)

 

Voor de leergang Publiek management van de AOG School of Management van de Rijksuniversiteit Groningen verzorg ik regelmatig een gastcollege, bijvoorbeeld in de module over beleidsvorming, voor jonge gemeenteambtenaren. Ook over de inrichting, functioneren en hervorming van het binnenlands bestuur geef ik er regelmatig college aan beleidsambtenaren.

Eigen trainingen

 

Met enige regelmaat ontwikkel en geef ik, soms samen met mijn collega en goede vriend Tonco Modderman, cursussen over 2 met elkaar verwante onderwerpen:

 

1. politiek-bestuurlijke gevoeligheid binnen het openbaar bestuur

2. de relatie tussen de rijksoverheid en andere overheden (gemeenten en provincies).

 

Tot nu toe richten we ons vooral op rijksambtenaren, in dienst van regionale diensten en rijksinspecties. Centraal staat steeds de vraag: wat betekenen deze thema's voor het functioneren van een medewerker van deze organisaties?