Nevenactiviteiten

 

Naast onderzoek, schrijven en lesgeven doe ik nog andere dingen die aan mijn werk raken:


Rekenkamer Maastricht

 

Sinds 2006 heeft de gemeente Maastricht een geheel onafhankelijke rekenkamer, met 5 externe leden en een onafhankelijk secretaris. In de zomer van 2006 ben ik lid geworden, en in december 2012 heb ik het voorzitterschap overgenomen. De rekenkamer onderzoekt of het beleid van de gemeente doelmatig en doeltreffend is. Op onze website vindt u informatie over de rekenkamer en haar onderzoeksrapporten. 

Vereniging van Griffiers - voorzitter jaarboekredactie

 

De Nederlandse Vereniging van Griffiers geeft elk jaar een jaarboek uit. Sinds november 2016 ben ik voorzitter van de redactie van het jaarboek.De jaarboeken zijn digitaal hier te vinden.

Rekenkamer Beuningen

Sinds april 2013 ben ik directeur van de rekenkamer van de gemeente Beuningen.

 

De Beuningse raad heeft besloten om met een nieuw model rekenkamer te gaan werken, het zogenaamde 'visitatiemodel'. Het model wordt, voor zover ik weet, niet in andere gemeenten gebruikt. Het zal dus door raad en rekenkamer samen nader ingevuld moeten worden. De basis van het model is dat de rekenkamer, die bestaat uit een directeur met ondersteuning, minimaal tweemaal per jaar aan de raad rapporteert over alle aspecten van beleid en bestuur die volgens haar de aandacht verdienen. Het kan zijn dat de schijnwerper op bepaalde dossiers wordt gezet, of bijvoorbeeld op bepaalde patronen van besluitvorming. De rekenkamer zal in principe geen onderzoeksrapporten opleveren, maar kan de raad wel aanbevelen om nader onderzoek naar bepaalde zaken te laten verrichten. 

 

Op de website van de gemeente Beuningen is de rekenkamer hier te vinden.

 

Stichting Decentraalbestuur.nl

 

De Stichting Decentraalbestuur.nl stelt zich ten doel inhoudelijk relevante informatie over het decentraal bestuur in Nederland te verzamelen en te ontsluiten. Ik ben lid van het bestuur. De bestuursleden zijn allemaal op één of meer manieren actief in en om het decentraal bestuur.