Nevenactiviteiten

 

Naast onderzoek, schrijven en lesgeven doe ik nog andere dingen die aan mijn werk raken:


Rekenkamer Maastricht

 

Sinds 2006 heeft de gemeente Maastricht een geheel onafhankelijke rekenkamer, met 5 externe leden en een onafhankelijk secretaris. In de zomer van 2006 ben ik lid geworden, en in december 2012 heb ik het voorzitterschap overgenomen. De rekenkamer onderzoekt of het beleid van de gemeente doelmatig en doeltreffend is. Op onze website vindt u informatie over de rekenkamer en haar onderzoeksrapporten. 

Redactie Openbaar Bestuur

 

Sinds 2008 maak ik deel uit van de redactie van het blad Openbaar Bestuur

Vereniging voor Bestuurskunde - bestuur

 

In de zomer van 2009 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde, de beroepsvereniging van bestuurskundigen.

Rekenkamer Beuningen

Sinds april 2013 ben ik directeur van de rekenkamer van de gemeente Beuningen.

 

De Beuningse raad heeft besloten om met een nieuw model rekenkamer te gaan werken, het zogenaamde 'visitatiemodel'. Het model wordt, voor zover ik weet, niet in andere gemeenten gebruikt. Het zal dus door raad en rekenkamer samen nader ingevuld moeten worden. De basis van het model is dat de rekenkamer, die bestaat uit een directeur met ondersteuning, minimaal tweemaal per jaar aan de raad rapporteert over alle aspecten van beleid en bestuur die volgens haar de aandacht verdienen. Het kan zijn dat de schijnwerper op bepaalde dossiers wordt gezet, of bijvoorbeeld op bepaalde patronen van besluitvorming. De rekenkamer zal in principe geen onderzoeksrapporten opleveren, maar kan de raad wel aanbevelen om nader onderzoek naar bepaalde zaken te laten verrichten. 

 

Op de website van de gemeente Beuningen is de rekenkamer hier te vinden.